لیست قیمت پروفیل نرده آلومینیومی نفیس

 

(فروش فقط به صورت نقدی می‌باشد)

شرح

                            براق

طلایی-برنز

لوله ۵۰ (۱.۵) ایرانی

۱۷۸.۰۰۰

۱۸۲.۰۰۰

لوله ۴۰ تک کانال ایرانی

۲۰۵.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

زه ایرانی

 ۲۴.۵۰۰

۲۴.۵۰۰

لوله ۱۶ ایرانی

۵۷.۰۰۰

۵۸.۰۰۰

لوله ۴۰* ۴۰ ایرانی

۲۵۵.۰۰۰

۲۶۰.۰۰۰

لوله ۶۰*۲۵ ایرانی

۲۳۰.۰۰۰

۲۳۵.۰۰۰

لوله ۱۴*۱۴ ایرانی

۶۸.۰۰۰

۷۰.۰۰۰

زه مربع ایرانی

۲۴.۵۰۰

۲۵.۰۰۰

لوله ۷۰*۷۰ ایرانی

۵۷۰.۰۰۰

۵۹۰.۰۰۰

لوله ۶۵ ترتر ایرانی

۲۸۰.۰۰۰

۲۸۵.۰۰۰

لوله ۵۱ الومینیومی ایرانی

۲۰۰.۰۰۰

۲۰۵.۰۰۰

لوله ۳۸ الومینیومی ایرانی

۱۳۵.۰۰۰

۱۳۸.۰۰۰

بولت توخالی

۲.۳۰۰

--

بولت استارت

۴.۲۰۰

--

هلال آکسسوار ۴۰

۵.۲۰۰

۵.۲۰۰

النگو ۴۰

۲.۱۰۰

۲.۱۰۰

هلال آکسسوار ۵۰ النگودار

۱۳.۰۰۰

۱۳.۰۰۰

 زانو مفصلی ۵۰ یک طرفه

۱۳.۰۰۰

۱۳.۰۰۰

سری دکوراتیو ۵۰

۱۹.۰۰۰

۱۸.۰۰۰

چسب سنگ گرانیت ترکیه

۳۹.۰۰۰

--

 

نرده آلومینیومی نفیس از سراسر ایران نمایندگی فعال می‌پذیرد.

۰۹۱۴۵۰۰۰۴۶۰